Yrityksen tausta

Nosteco perustettiin elokuussa 2012 tarjoamaan asiakkailleen perustajaosakkaiden tietotaitoa ja kokemusta tieto- ja mobiiliteknologioiden aloilta. Iso osa toimintaamme on edelleen tietoteknistä työtä: järjestelmäsuunnittelua ja teknologiakehitystä. Ensimmäisten vuosien aikana vahvimmaksi soveltavaksi toimialaksi on muodostunut rakennetun ympäristön kunnossapito (infran kunnossapito).

Tahtotilamme on säilyttää vahva asiantuntijuus sekä tietotekniikassa että sitä hyödyntävällä toimialalla. Tästä syystä Nostecosta on kasvanut pirkanmaalainen asiantuntijayritys, joka tarjoaa tuottavuutta, hallintaa ja ohjausta parantavia palveluita infrakunnossapidon toimijoille. Palveluihin kuuluvat toimintaa tukevat sähköiset palvelut sekä toimialakohtaiset asiantuntija- ja neuvontapalvelut.

Nostecoon voi luottaa asiakkaan edun valvonnassa ja toiminnan tehottomuuden eliminoinnissa. Toimintamme kannattavuuden perusta on asiakkaidemme liiketoiminnan kehittäminen tuottamamme lisäarvon kautta. Lupaukseksemme on vahvistunut: tuottavuutta, hallintaa ja ohjausta.

Arvot

 • Lisäarvon tuottaminen asiakkaille
  Asiakkaan toiminta tehostuu ja kannattavuus paranee
 • Toiminnan kannattavuus
  Tuotamme konkreettista hyötyä asiakkaillemme
 • Tehottomuuden eliminointi
  Uudet teknologiat saavat prosessit sujuvammiksi ja hukan pienemmäksi
 • Keskenäinen luottamus
  Voit luottaa meidän ajavan juuri sinun asiaasi

Henkilöstö

Jari Nikara

Jari Nikara

Jari on yhtiön toimitusjohtaja. Hän vastaa myös asiakassuhteista ja markkinoinnista.
Jarilla on pitkä kokemus teollisuuden asiantuntija- ja projektinjohtotehtävistä. Asiantuntijatehtävät ovat sisältäneet teknologiakehitystä, teknologia-arviointia, järjestelmäsuunnittelua sekä teknologiatoimittajien arviointia. Projektit ovat olleet monikansallisia useiden partnerien yhteistyöprojekteja. Jari on ollut yksityisyrittäjä vuodesta 1996.

Kimmo Kuusilinna

Kimmo Kuusilinna

Kimmo vastaa yhtiön tarjoamien tuotteiden ja palveluiden strategisesta kehittämisestä.
Kimmolla on viidentoista vuoden kokemus uusien asioiden luomisesta sekä teollisuudessa että akateemisessa ympäristössä. Hänellä on myös kansainvälistä projekti- ja henkilöstöjohtamisen kokemusta Yhdysvalloista. Hän on kokenut keksijä, jonka portfoliosta löytyy viisikymmentä kansainvälistä ja referoitua tieteellistä artikkelia sekä useampia patenttia.

Janne Pietiäinen

Janne Pietiäinen

Janne on teknologia-asiantuntija. Hän vastaa erityisesti yhtiön ohjelmistoprojekteista.
Jannella on laaja kokemus yleisestä ohjelmistokehityksestä. Hänen erityisiä osaamisalueitaan ovat tietoliikenne- ja verkko-ohjelmointi sekä paikkatieto- ja karttasovellukset. Jannen vahvuuksiin kuuluu kyky löytää nopeasti ja tehokkaasti tekninen ratkaisu erilaisista vapaamuotoisista ongelman kuvauksista.

Matti Kortteus

Matti Kortteus

Matti on infratoimialan tuntija. Hän vastaa toimialakohtaisten erityisvaatimusten huomioimisesta teknologiasovelluksissa. Matilla on pitkä kokemus infra-alasta. Toimintaympäristön muutokset kunnossapidossa sekä julkisten hankintojen prosessit ovat vahvoja osaamisalueita. Lisäksi toiminnanohjaus ja siihen liittyvät raportit ovat hyvin tuttuja. Vastaukset laatuasiakirjojen sisältökysymyksiin ja tulkintoihin löytyvät myös nopeasti.