Asiantuntijapalvelut

Toiminta­ajatuksemme on auttaa asiakastamme liiketoiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa. Asiantuntijapalveluidemme ytimeksi valitsimme liiketoiminnan keskeisimmät osa­alueet: liikkeenjohdon valintatilanteet, kehitysprojektien hallinnan ja tuotantolähtöisen järjestelmäkehityksen. Erityistä osaamisaluettamme ovat julkisrahoitteiset tutkimus­ ja kehitysprojektit, kuten myös julkiset hankinnat. Asiakkaamme ovat pääasiassa rakennetun ympäristön kunnossapidon ja tietotekniikan aloilta.

  Esimerkkejä palveluistamme infran kunnossapidon alalta:
 • tarjouspyyntöjen seuranta
 • urakkakartoitukset
 • asiakirjojen ja laatujärjestelmien laadinta
 • liiketoiminnan arviointi
  Esimerkkejä palveluistamme tietotekniikan alalta:
 • järjestelmien määrittely, toteutus, käyttöönotto ja koulutus
 • paikkatieto- ja karttasovellukset, sekä sijaintiin perustuvat ratkaisut

Liikkeenjohdon konsultointi

Liiketoiminnan kehittämisessä on mielestämme oleellista kehitettävien toimintojen sopiminen kokonaisuuteen sitä tehostaen. Osa-alueiden keskinäiset suhteet on tunnistettava ensin, ja vasta sitten valitaan tai kehitetään liiketoimintaa tukeva toimintamalli. Tehokkaimmat kehityskohteet liittyvät useimmin toimintaa tukeviin järjestelmiin ja niiden rahoitukseen, keksintöihin ja tuotteisiin sekä henkilöstön motivointiin.

Kehitysprojektien julkiset rahoitusmahdollisuudet

Julkisrahoitteisella projektilla tavoitellaan usein niin sanottuja yleisiä höytyjä kuten verkostoitumista, uusia ideoita, markkinoiden selvittämistä tai kohdentamista yritysasiakkaille. Kokemuksemme mukaan tärkeintä on selvittää projektista syntyvä liiketoiminnallinen kannattavuus ja siksi on laadittava realistinen hyödyntämissuunnitelma.

  Voimme auttaa hankkeen valmistelussa seuraavasti:
 • Kartoitamme sopivat julkiset rahoitusohjelmat
 • Sovitamme ja suunnittelemme kehitysprojektin rahoitusehtoihin sopivaksi
 • Laadimme tarvittavan tutkimusohjelman ja autamme konsortion rakentamisessa

Keksintöjen suojaaminen

Kehitystyössä mahdollisesti syntyvät arvokkaat tulokset kannattaa suojata. Autamme tunnistamaan keksinnöt ja selvitämme sopivat suojausmahdollisuudet. Tarvittaessa autamme keksijää jatkokehittämään keksintöä ja toimimme linkkinä patenttitoimiston ja asiakkaamme välillä, jolloin säästämme aikaa ja kustannuksia patentoinnissa.

Henkilöstön motivointi

Teknologioista huolimatta toiminnan kehittymisen ratkaisee henkilöstö. Liiketoiminnan tehostamisessa on tärkeää, että siitä on selkeästi osoitettavissa hyötyä niille, joita se koskettaa. Voimme auttaa löytämään kehitystä tukevia ja nopeuttavia ratkaisuja henkilöstön johtamisen, palkitsemisen, kouluttamisen ja perehdyttämisen alueilla.