Tuotteitamme

Ratkaisuja kartoittaessamme lähdemme liiketoiminnastasi ja haemme siihen sopivat ratkaisut tapauskohtaisesti. Vaikka ratkaisumme ovat asiakaskohtaisesti tarpeisiin räätälöityjä, on tuotteidemme taustalla vakiintuneita sähköisiä palveluita.

Infrasmart logo

InfraSmart on uusi sähköisten palveluiden kokonaisuus ammattimaiseen infran kunnossapitourakointiin. Se tukee toimintaa urakoinnin kaikissa vaiheissa: laskennassa, suunnittelussa, työn johdossa, tekemisessä, raportoinnissa ja laskutuksessa. InfraSmart toimii työtilausjärjestelmänä. Kunnossapidon ammattilainen tai urakoitsija voi parantaa löydettävyyttään ja tarjota palveluitaan laajemmalle asiakaskunnalle. Lisäksi se antaa todelliseen tietoon perustuvan pohjan oman toiminnan kehittämiselle.

Tilauspalvelu

NTilauksessa keräämme osoitetietoon sidotut, ulkopuolisen tekemät tehtäväksiannot karttanäkymään. Palvelussa syntyy asiakasrekisteri ja tehtävän edistymistä voi seurata työn valmistumiseen ja laskutukseen saakka.

Mahdollisia käyttötapoja: tehtävien ja toimeksiantojen vastaanotto, seuranta ja laskutus esimerkiksi remontti-, siivous-, koneurakointi-, kuljetus- ja asennuspalveluissa ja kiinteistöhuollon töissä.

Esimerkkinä: Asiakkaamme harmitteli unohduksen vuoksi laskuttamatta jääneitä töitään, kun ne alkujaan olivat jääneet muistin varaan. Asiakas halusi helpon ja varman tavan käsitellä toimeksiantoja. Loimme karttapohjaisen palvelun, jossa työn tilaaja käy itse laatimassa toimeksiannon netissä.

Myynnin työkalu

NMyynnissä yhdistämme myyntitilanteen sähköisen tuotekansion ja taloushallinnon toimivaksi kokonaisuudeksi, jolloin asiakkaamme voi tuottaa jo esittelytilanteessa tilauksen. Samalla tilaus päivittää varastotilanteen, siirtää tuotteet toimitukseen ja luo pohjan laskutukseen.

Mahdollisia käyttötapoja: tuote-esittely, myynti ja varastosaldon seuranta.

Esimerkkinä: Asiakkaamme halusi tuotteilleen maistuvan mielikuvan, jonka luomiseen hän halusi esittelytilanteessa käyttää tehokkaasti sähköisiä menetelmiä. Samalla piti päästä eroon aikaa vievästä tilausten jatkokäsittelystä. Teimme asiakkaalle sähköisen tuote-esittelykansion, joka on yhteydessä vanhastaan käytössä olevaan tilaus- ja toimitusjärjestelmään.

Ajosuunnittelu

NReitissä yhdistämme karttanäkymään tiestö- ja kulkuväylätietoa ja suunnittelutietoa maastotietoon. Suunnittelutietona voi olla esimerkiksi reitin rajoittavia tekijöitä kuten siltojen alikulkukorkeudet tai muita rajoittavia elementtejä.

Mahdollisia käyttötapoja: tapahtumien reittisuunnittelu maksimi päivämatkoin, tiedottaminen, jakelureitit, kuljetusten reititys, ajojärjestely, kiinteistöhuollon työt.

Esimerkkinä: Asiakkaamme halusi minimoida työkohteiden väliset siirtoajot. Teimme hänelle siirtymisen optimointiin mallin, jossa hyödynsimme tiestötietoa, nopeustietoja, ja asiakkaamme toiminnasta jalostettuja tunnuslukuja.